Home
Wie zijn we
Wat doen we
Activiteiten
Inschrijvingen
Contact
Links
Brochures over NAH
affiche en flyer
Vooruitblik voorjaar 2019  
 

 

 

 

 

logo samenspraak

 

Bijeenkomsten voor ruime familie

donderdag 13 september 2018
19 tot 21u30

Zorgen voor een familielid met NAH is niet vanzelfsprekend: kan ik het volhouden?  Wat als ik zorg moet delen?

Een hersenletsel verandert niet alleen het leven van de persoon zelf. Ook de familie krijgt plots een andere rol toebedeeld. Naast partner, zoon, dochter, ouder, broer of zus word je ook een beetje 'zorgverlener'.
Tijdens deze bijeenkomst bekijken we vanuit gedeelde ervaringen hoe we deze functie van zorgverlener kunnen rijmen met onze identiteit als familielid. We behandelen tevens het risico op uitputting, uit elkaar groeien,... wanneer de rol van zorgverlener de overhand neemt.
Een beroep doen op hulp is opnieuw een confrontatie met de beperking en het veranderde (samen)leven. We bekijken hoe we extra hulp kunnen inschakelen die zowel door de persoon met NAH als door zijn omgeving aanvaard kan worden.

Deze vorming richt zich tot familieleden van personen met NAH.
Studenten kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Waar: Heilig Hartziekenhuis, Poperingseweg 16, 8900 Ieper
Spreker: Dhr. Koen Browaeys, psycholoog en psychotherapeut

 

donderdag 18 oktober 2018
19 tot 21u30

Ziekte-inzicht en verwerking: wat is er nu eigenlijk gaande?

Wanneer er blijvende hersenbeschadiging is ten gevolge van een ongeval, infectieziekte,... moet ook de omgeving van de persoon met een niet-aangeboren hersenletsel zien om te gaan met de gevolgen hiervan. Naast de zichtbare gevolgen, bv. een verlamming, kunnen er ook heel wat onzichtbare gevolgen optreden: emotionele veranderingen, moeilijk redeneren of onthouden, enz. Als familielid of buitenstaander is het niet steeds eenvoudig te begrijpen waarom iemand zich anders gedraagt of anders reageert in vergelijking met vroeger. Die veranderingen worden niet altijd erkend als een gevolg van het hersenletsel. Het gebeurt soms zelfs dat deze reacties of gedragingen worden toegeschreven aan slechte wil, wat aanleiding kan zijn tot discussies. Om dit te vermijden is het in de eerste plaats belangrijk om de mogelijke gevolgen van NAH te begrijpen. Dan pas kan er ruimte zijn voor de eigenlijke aanvaarding en verwerking van hetgeen gebeurd is.

Deze vorming richt zich tot familieleden van personen met NAH.
Studenten kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Waar:De Nieuwe Notelaar, Potterierei 77b, 8000 Brugge 
Spreker: Mevr. Ilse Haesaert, neuropsycholoog

 

donderdag 29 november 2018
19 tot 21u30

Rolverdeling in het gezin na hersenletsel

Een niet-aangeboren hersenletsel treft niet alleen de persoon zelf, maar ook zijn gezin en zelfs de hele familie. Als partner, ouder of kind, broer of zus neem je als vanzelfsprekend zorg op en word je met heel wat emoties geconfronteerd. Je moet je weg zoeken in heel wat praktische, organisatorische en administratieve zaken.
Zorg dragen voor iemand die voorheen zelfstandig functioneerde en een eigen toekomstbeeld had, is helemaal niet vanzelfsprekend. Door de cognitieve en gedragsmatige gevolgen van het hersenletsel, is het vaak niet meer mogelijk om samen met de persoon bepaalde keuzes te maken. De persoon vindt de aangeboden hulp niet nodig, overschat zichzelf, ... of net omgekeerd: stelt zich afhankelijk of eisend op.
Hoe kan je de persoon blijven betrekken in de keuzes en rekening houden met zijn verwachtingen? En tegelijk: hoe kun je als mantelzorger ook voor jezelf zorgen en grenzen strekken als het nodig is? Hoe vind je een nieuw evenwicht in een relatie die veranderd is door het "zorgen voor"?
Dit is het thema van deze samenkomst. We hebben geen kant-en-klare oplossing die iedereen past. We kunnen wel enkele handvatten aanreiken.

Deze vorming richt zich tot familieleden van personen met NAH.
Studenten kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Waar: ’t Spoor, Koolskampstraat 24, 8830 Gits
Spreker: Mevr. Katrijn Vanden Driessche, neuropsycholoog

 

samenspraak

samenspraak