Home
Wie zijn we
Wat doen we
Activiteiten
Inschrijvingen
Contact
Links
Brochures over NAH
affiche en flyer
Vooruitblik najaar 2019  
 

 

 

 

 

logo samenspraak

 

Bijeenkomsten voor ruime familie

Donderdag 21 februari 2019
19u tot 21u30

Mijn familielid met NAH reageert anders, is het niet willen of niet kunnen?

Wanneer je familielid te maken krijgt met een NAH kunnen er zichtbare gevolgen zijn, bv. verlamming, maar ook minder zichtbare gevolgen zoals initiatiefverlies, onverschilligheid, impulsiviteit, ontremdheid, enz.
De onzichtbare gevolgen zijn vaak moeilijk te begrijpen en kunnen leiden tot allerlei frustraties en ontreddering.
Hoe komt het dat de persoon steeds dingen plant, maar er uiteindelijk niet toe komt om deze uit te voeren?
Waarom is hij/zij zo snel afgeleid?
Waarom reageert hij/zij zo egocentrisch, zonder rekening te houden met anderen?
Waarom is hij/zij zo intolerant en opvliegend geworden? Is dat nu opzettelijk of moet de oorzaak gezocht worden in het hersenletsel?
En is het normaal dat ik als mantelzorger soms eens mijn geduld verlies?
In deze bijeenkomst bespreken we waarom er zoveel verandering kan zijn. Wat kan je als familielid doen en hoe ga je ermee om?  En ervaren andere mantelzorgers dit ook zo?

Deze vorming richt zich tot familieleden van personen met NAH.
Studenten kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Waar: BZIO, Zeedijk 286, 8400 Oostende
Spreker: Dhr. Wouter Lambrecht, neuropsycholoog

 

Donderdag 21 maart 2019
19u tot 21u30

Ons gezin is uit balans…sinds ons familielid met NAH, hoe gaan we ermee om?

Als iemand uit je gezin getroffen wordt door een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door een ongeval, hersenbloeding, herseninfarct, tumor, infectieziekte, enz. dan verandert het leven compleet. Ook de onderlinge relaties zijn niet meer hetzelfde, want plots gaat de meeste aandacht uit naar de getroffen persoon.
Is het mogelijk om elke dag te zorgen voor iemand met NAH of kan je ook de zorg delen? Hoe kan je dit doen, zonder de andere gezinsleden in de steek te laten? Hoe combineer je je werk, huishouden en andere taken, met de zorg voor het getroffen gezinslid? Hoe ga je om met ruzies en conflicten die thuis ontstaan? En bovenal… hoe houd je de zorg vol en kan je nog tijd maken voor jezelf?
Zorgen voor een partner met NAH, een ouder met NAH, een volwassen zoon of dochter, … het is niet vanzelfsprekend. Een NAH kan het gezinsleven plots sterk veranderen.
Zijn deze zaken herkenbaar? Wil je daar meer over horen? Wil je er met lotgenoten over praten? Dan is deze bijeenkomst een mogelijkheid.

Deze vorming richt zich tot familieleden van personen met NAH.
Studenten kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Waar: ’t Spoor, Koolskampstraat 24, 8830 Gits
Spreker: Dhr. Guy Lorent, neuropsycholoog

 

Donderdag 4 april 2019
19u tot 21u30

Zorgen voor jezelf als mantelzorger in de zorg voor personen met NAH

Een niet-aangeboren hersenletsel door een ongeval, hersenbloeding, infarct, tumor of infectieziekte, verandert niet alleen het leven van de getroffen persoon, maar ook dit van het familielid.
Zorg dragen voor iemand met NAH is niet steeds zo vanzelfsprekend. Hoe combineer je de zorg met andere taken zoals je werk, het huishouden of aandacht voor de andere gezinsleden? Hoe houd je nog wat tijd over voor jezelf? Bij wie kan je zelf eens je hart luchten of even op adem komen?
Heel wat gevoelens, zoals onmacht, frustratie, schuld, angst, … kunnen naar boven komen. Hulp inschakelen is soms een grote stap, maar kan de zorg draaglijker maken. De getroffene ziet er soms de noodzaak niet van in, maar de draagkracht van de mantelzorger kent ook zijn grenzen.
In deze bijeenkomst kunnen ervaringen uitgewisseld worden, wordt uitgelegd waar en hoe je hulp kan vinden en worden er tips gegevens voor moeilijke momenten.

Deze vorming richt zich tot familieleden van personen met NAH.
Studenten kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Waar: De Nieuwe Notelaar, Potterierei 77b, 8000 Brugge
Spreker: Dhr. Guy Lorent, neuropsycholoog

 

Donderdag 9 mei 2019
19u tot 21u30

Ziekte-inzicht na NAH, wat is er nu eigenlijk gaande?

Wanneer er blijvende hersenbeschadiging is ten gevolge van een ongeval, infectieziekte,... moet ook de omgeving van de persoon met een niet-aangeboren hersenletsel zien om te gaan met de gevolgen hiervan. Naast de zichtbare gevolgen, bv. een verlamming, kunnen er ook heel wat onzichtbare gevolgen optreden: emotionele veranderingen, moeilijk redeneren of onthouden, enz. Als familielid of buitenstaander is het niet steeds eenvoudig te begrijpen waarom iemand zich anders gedraagt of anders reageert in vergelijking met vroeger. Die veranderingen worden niet altijd erkend als een gevolg van het hersenletsel. Het gebeurt soms zelfs dat deze reacties of gedragingen worden toegeschreven aan slechte wil, wat aanleiding kan zijn tot discussies. Om dit te vermijden is het in de eerste plaats belangrijk om de mogelijke gevolgen van NAH te begrijpen. Dan pas kan er ruimte zijn voor de eigenlijke aanvaarding en verwerking van hetgeen gebeurd is.

Deze vorming richt zich tot familieleden van personen met NAH.
Studenten kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

Waar:PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem
Spreker: Dhr. Dirk Liessens, psychiater en gedragstherapeut

 

samenspraak

samenspraak